Tankterminaler og lagertanke

ED&F Man, Esbjerg (2020)

​Fiskeolie-terminal med 4 stk 1250 mᶾ tanke ø8,5 x 22,0 m opstillet på pælefunderede fundamenter.

Inkl. tankgård med ekstra fundamenter til fremtidig udvidelse af anlægget med yderligere 4 stk 1250 mᶾ tanke.

Scanfedt, Aarhus (2010, 2017, 2020)

​2 stk 10.000 mᶾ bioolie-tanke ø28,2 x 16,0 m (2010)

​1 stk 2.000 mᶾ bioolie-tank ø12,0 x 18,0 m (2010)

​3 stk 2.200 mᶾ bioolie-tanke ø12,0 x 19,8 m (2017)

​3 stk 340 mᶾ bioolie-tanke ø5,0 x 17,3 m (2017)

​1 stk 3.000 mᶾ bioolie-tank ø13,6 x 21,0 m (2020)

​1 stk 3.000 mᶾ bioolie-tank ø14,6 x 18,0 m (2020)

Leverancen omfatter også tankgårdsarbejder, rørarbejder samt sprinkler- og skuminstallation.

Scanola, Aarhus (2006, 2010)

​Rapsolie-terminal

1 stk 1.500 mᶾ rapsolie-tank ø9,85 x 20,0 m (2006)

4 stk 1.500 mᶾ rapsolie-tank ø9,85 x 20,0 m (2010)

Kalundborg Forsyning, vandværket Tissø II (2017)

2 stk 425 mᶾ rentvandstanke ø9,5 x 6,0 m udført i syrefast stål

Fuglefjord, Færøerne (2017)​

7.100 mᶾ fiskeolietank ø22,4 x 18,0 m

Kalundborg Tank Terminal – fiskeolie terminal (2008, 2012)

2 stk 600 mᶾ fiskeolie-tanke ø9,1 x 10,0 m (2008)

4 stk 2.500 mᶾ fiskeolie-tanke ø14,6 x 15,6 m (2008)

3 stk 3.500 mᶾ fiskeolie-tanke ø15,8 x 18,0 m (2012)

Anlægsleverancen inkluderer tankgårdsudvidelse samt ind-og udpumpningsfaciliteter med fødevaregodkendte produktrør.

Kalundborg Tank Terminal – kemikalieoplag (2009, 2011, 2014)

1 stk 2.000 mᶾ deicer-tank ø12,0 x 18,0 m med ind- og udleveringsfaciliteter (2009)

2 stk rustfrie 2.500 mᶾ salpetersyretanke ø13,4 x 18,0 m med egen tankgård, ind- og udleveringsfaciliteter samt styring og overvågning. Fuldautomatisk udlevering af bestilt mængde til lastvogne via læsserampe (2011)

2 stk malede 2.500 mᶾ kaliludtanke ø13,4 x 18,0 m med egen tankgård, ind- og udleveringsfaciliteter samt styring og overvågning. Fuldautomatisk udlevering af bestilt mængde til lastvogne via læsserampe (2014)

Gedser Færgehavn (2004)

Fuelolie terminal

500 mᶾ fuelolie tank ø8,1 x 10,0 m

1.800 mᶾ fuelolie tank ø15,3 x 10,0 m

Inkl. tankbassin, rørledninger til kaj med tracing, teknikbygning med kedelanlæg og overvågningsanlæg, skorsten, bunkerfaciliteter etc.