Modtagesiloer og håndteringsanlæg referencer

Bingeanlæg

​Bingeanlæg for modtagelse af biomasse og affald, der indtappes fra lastvogn, direkte ned i bingen.

Bingen er udrustet med kraftig hydraulisk snegleudtræk i bunden.

Bingeanlæggene leveres i størrelser op til 250 mᶾ i sort eller rustfri kvalitet.

Bingen leveres som modtagebuffer for biomasseaffald, affald fra destrueringsanlæg, fiskeaffald og slagteriaffald.

Støvring

​60 mᶾ modtagesilo

Råvaretanke

Råvaretanke med kapacitet op til 1.000 mᶾ oplag af industrifisk og andre flydende foder- og affaldsprodukter.

Råvaretankene leveres med kraftig hydraulisk snegleudtræk og styret udtømning over skydespjæld.

Råvaretankene kan leveres i sort eller rustfri udførelse.

Thyborøn

6 x 400 mᶾ råvaresiloer med snegleudtræk

Snegletransportør

Snegletransportør for flytning af løsgods og flydende produkter.

Sneglene leveres med ydelse op til 250 mᶾ/time og fremstilles i rustfri eller sort stål.

Skrabetransportør

Åbne rengøringsvenlige transportører til transport af biomasse og bløde produkter.

Transportørerne fremstilles i rustfrit stål og leveres med gitterlåger over truget.

Transportørerne leveres glasblæste på alle udvendige flader.

Tranportørerne har en kapacitet op til 250 mᶾ/time

Kassevægt

Dobbelt kassevægt for udvejning af bløde produkter.

Vægten leveres med kapacitet op til 250 mᶾ/time og er fremstillet i rustfrit stål.

Bunkeranlæg for fuelolie