Tankinspektion

​Steeltank kan tilbyde at foretage periodiske og lovpligtige tankeftersyn.

Indvendig og udvendig tankinspektion

Få tankinspektion af Steeltanks inspektør. Når tanken er tømt og rengjort, gennemgår Steeltanks inspektør tanken indvendig og udvendig. Ved en tankinspektion sikres det, at tanken er som den skal være.

Der kontrolleres for korrosion på ståldele og svejsninger. Desuden kontrolleres det om den udvendige overfladebehandling / beklædning er intakt.

​Tankinspektionen afsluttes med en rapport, hvor godstykkelsesmålinger sammenholdes med beregnede værdier og det konkluderes hvor vidt det er nødvendigt med reparation eller yderligere undersøgelser.

​Tankinspektion kan tilbydes udført iht. reglerne i EEMUA 159.​

 

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os på tlf: (+45) 75 45 08 11, på email steeltank@steeltank.dk. Du er også meget velkommen til udfylde vores kontaktformular, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.