Tankinspektion

​Steeltank kan tilbyde at foretage periodiske og lovpligtige tankeftersyn.

Ved et tankeftersyn sikres det, at tanken er som den skal være

Når tanken er tømt og rengjort, gennemgår steeltanks inspektør tanken indvendig og udvendig.

Der kontrolleres for korrosion på ståldele og svejsninger. Desuden kontrolleres det om den udvendige overfladebehandling / beklædning er intakt.

​Inspektionen afsluttes med en rapport, hvor godstykkelsesmålinger sammenholdes med beregnede værdier og det konkluderes hvor vidt det er nødvendigt med reparation eller yderligere undersøgelser.

​Tankinspektion kan tilbydes udført iht. reglerne i EEMUA 159.​