Tankinspektion

​Steeltank kan tilbyde at foretage periodiske og lovpligtige tankeftersyn.

Indvendig og udvendig tankinspektion

Få en professionel tankinspektion af Steeltanks dygtige inspektør. Når tanken er tømt og rengjort, gennemgår Steeltanks inspektør tanken indvendig og udvendig. Ved en tankinspektion sikres det, at tanken er som den skal være.

Hvad kontrolleres der for?

VI kontrollerer blandt andet for korrosion på ståldele og svejsninger samt om den udvendige overfladebehandling / beklædning er intakt.

​Tankinspektionen afsluttes med en rapport, hvor godstykkelsesmålinger sammenholdes med beregnede værdier, og det konkluderes, hvor vidt det er nødvendigt med reparation eller yderligere undersøgelser.

EEMUA 159

​Tankinspektion kan tilbydes udført iht. reglerne i EEMUA 159.​

Kontakt os og hør mere om vores tankinspektioner

Du er velkommen til at kontakte os på tlf: (+45) 75 45 08 11, på email steeltank@steeltank.dk. Du er også meget velkommen til udfylde vores kontaktformular, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.